VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 - 2017

 

Motala Gymnastikförening, som bildades den 11/11 1930, får för arbetsåret

1 juli 2016 - 30 juni 2017 härmed avgiva följande verksamhetsberättelse.

 

 

Styrelsen för MGF har haft följande sammansättning under det nu avslutade verksamhetsåret:

 

            Mariann Karlström                 ordförande

            Gunilla Svensk                       sekreterare

            Göran Cederberg                   kassör, kontaktperson och materialförvaltare

            Jennie (Sjölin) Viskari            vice ordförande

            Maria Beuthan                       ledamot

 

Suppleanter har varit:

 

            Anita Karlström                     vice sekreterare

            Pär Johansson                         ledamot          

                                  

 

Revisorer har varit:

 

            Patrik Dahlström                    ordinarie

            Maria Strindler                       ordinarie

           

Revisorssuppleant har varit:

 

            Therese Franzén

 

 

Kamratpriskommittén har haft följande sammansättning:

 

            Anita Karlström - sammankallande  

            tillsammans med MGF´s styrelse

           

Stugfogdar för klubbstugan i Råssnäs har varit:

 

            Solvig Holm-Borrud och Göran Cederberg

            tillsammans med MGF´s styrelse

 

Husfru i klubblokalen har Anita Karlström varit.

 

Valberedningen har varit

 

            Anita Karlström – sammankallande

            tillsammans med styrelsen

 

 

Rapportansvarig för respektive område har varit:

 

            Familjegympa             Mariann Karlström och Göran Cederberg                

            Barn                            Mariann Karlström

            Truppgymn.                Maria Beuthan och Pär Johansson

            Ungdom                     Mariann Karlström

            Motion                        Anita Karlström

           

            Webb-ansvarig            Göran Cederberg

            Annonsansvarig          Mariann Karlström och Göran Cederberg

            SISU-kontakt             Göran Cederberg

            Uppvaktningar           Mariann Karlström

            Klubblokal                  Anita Karlström

 

 

Utöver Årsmötet och Konstituerande möte har MGF´s styrelse haft 7 st protokollförda sammanträden.

 

Därutöver har många ärenden och frågor skötts via telefon- mail- och informella kontakter. Besluten har sedan redovisats vid nästa styrelsemöte.

 

MGF har också under verksamhetsåret haft 3 stycken ledarträffar med information och samtal.

 

Styrelsen har också haft en Styrelsekonferens med summering av det gångna verksamhetsåret och planering inför kommande aktiviteter.

Konferensen inleddes med styrelsemöte i ”Villa Torpa” i Varamon med efterföljande måltid på Restaurang Sjövik.

 

 

Under det nu avslutade verksamhetsåret hade MGF 9 olika grupper i verksamhet.

Därutöver har Truppgymnastiken haft grupper för såväl nybörjare som fortsättningsgrupper.

Fördelningen har varit flera för trupptävling, 3 kvinnliga, 2 manliga, 1 ungdom,  2 barn- och 1 familjegympa-grupp.

 

Som ledare, hjälpledare och vikarier för Motala Gymnastikförenings olika grupper har följande varit verksamma under året:

 

Andreas Andersson                           Moa Karlsson

Elin Aspling                                       Anita Karlström

Margaretha Bengtsson, våren            Mariann Karlström

Maria Beuthan                                   Alicia Kornehed

Johanna Carlander, hösten                 Vilma Larsson

Inga-Maj Carlsson                             Wilma Lindberg

Karin Carolin, delvis                         Isa Lindman

Linnéa Dahlkvist                               EmmyPalmgren, delvis         

Klara Damberg                                  Desirée Pettersson

Nora Eriksson                                    Maria Strindler

Garry Gardelin                                  Hilda Strömberg

Tobias Gustafsson                             Klara Strömmer

Ulrika Henriksson                              Gunilla Svensk

Lennart Hjelmar                                Yousef Toumeh

Olivia Jareblad                                   Göran Wik

Ellinor Johansson                               Mattias Åkesson, hösten

                      

 

I ledarförteckningen ingår ”unga gymnaster” från Truppgymnastiken som på ett förtjänstfullt sätt ansvarat för träningen av nybörjare.

Som vuxen sammanhållande på plats i salen har Marie Ziemke Larsson fungerat.

 

Moa Karlsson och Elin Aspling har under vintern haft uppdrag att träna MAIF´s hockeykillar.

 

Sommargympa för damer har bedrivits vid Klubbstugan i Råssnäs med Anita Karlström och Mariann Karlström som ledare.

Deltagarantalet har varit gott och varje måndagskväll har avslutats med dusch, bastu och trevlig samvaro över en kopp kaffe. Och, fint väder!

Herrarna har utnyttjat stugan på tisdagar för promenad och bastubad.

 

Kristihimmelsfärdsdag samlades, enligt tradition, gamla motionsledarna med respektive till Gökotta i Klubbstugan vid Råssnäs.

 

 

Föreningen har under året erhållit sökta bidrag, både kommunalt och statligt, lokal-, grund-, utbildnings- och administrations- bidrag.

MGF beviljades bidrag från Idrottslyftet för Utökad verksamhet och förbättrad säkerhet.

Glädjande rapport är också att MGF erhållit Investeringsbidrag från Motala Kommun.

 

MGF var också med bland de föreningar som fick ”Lucia-peng” från ICA Maxi i december.

 

Föreningen erhöll också bidrag från Lucia-kommittén. Detta utdelades den 6 juni och firandet ägde i år rum i Stadsparken. Mariann Karlström
framförde ett stort Tack från MGF och övriga bidragsmottagare. Anita Karlström repr. också vid ceremonin och Göran Cederberg fotograferade.

Lucia-pengarna är bidrag till Ledarutbildning på trupp/ungdomssidan.

 

Klubblokalen vid Redareplan har varit uthyrd till privatpersoner under Tjej-Vättern och Vätternrundan och även under semesterperioden och på
så sätt förstärker vi föreningens ekonomi.

 

I samband med Cykel-arrangemangen skötte Truppgymnasterna cykelparkering vid Team Sportia – och Sporthallen. Ett bra tillskott till truppkassan.

 

Truppgymnasterna har också bidragit med att sälja New Body produkter.

Som extra hjälp säljer föreningen en del skraplotter, BingoLotter och julkalendrar.

 

Föreningen har under året köpt en del redskap, både nya och begagnade, till Trupp-gymnastiken. En del äldre redskap har man också lyckats sälja.

Motala kommuns Fritidskontor har varje kvartal anordnat ett Samrådsmöte för föreningar med någon verksamhet förlagd till Sporthallen.

Mariann Karlström och Anita Karlström har representerat MGF vid dessa möten.

 

Mariann och Anita deltog vid Anläggningsrådets sista möte,17/11. Mötet innehöll de ”vanliga” frågorna men MGF´s önskan om Hiss i B-hallen
finns inte med i planeringen.

 

Anläggningsrådet kommer att ersättas av ett Idrottsråd.

Vid Idrottsfrukosten den 2/12 2016 fanns Mariann och Anita med och fick information om kommunens planer på Idrottspolitiskt Program.

 

Vid Skatteinformation från SISU och ÖIF deltog Anita och Mariann.

 

Den 19 maj 2017 var det åter Frukostmöte med Kommunen, ÖIF och SISU där Mariann och Anita fick ny information. Bland annat en enkät
om verksamhet, lokalfrågor, bidragsansökan mm som Motala Kommun önskade få in från föreningarna.

MGF´s styrelse besvarade enkäten som ligger som protokollsbilaga 2017-06-01.

 

 

Göran Cederberg deltog i en träff i Linköping 2016-08-24 med Mellansvenska Gymnastikförbundet. Vid träffen diskuterades mest utbildningsfrågor.

 

Onsdagen den 7 juni 2017 hölls Föreningsträff i Norrköping. De flesta frågorna där rörde Trupp-gymnastik och Göran representerade MGF.

 

 

Beträffande UTBILDNING och LÄGER så har flera av MGF:s ledare deltagit i bland annat följande:

 

Vid det årliga Daglägret i Borensberg 7 - 9 augusti 2016 deltog cirka 60 nöjda gymnaster från Borensberg, Wifolka och Motala.

Lägerchef var Göran Cederberg. Både bilder och filmer presenterades på hemsidan, face-book och YouTube.

De MGF-gymnaster som deltog i Borensberg var sedan i T1-hallen den 5/11 kl 16-19 som en extra bonus.

 

Inga-Maj Carlsson besökte Aero Gym 2016 i Katrineholm den 20 augusti och var nöjd med vad den dagen gav.

 

 

Den 15-16 oktober var 28 truppgymnaster + ledare i Katrineholm på träningsläger.

 

Teori steg 1 hölls i Motala 2016-12-10–11 med 10 deltagare. Wilma Larsson var med som deltagare och Maria Beuthan som kursvärd.

 

Truppgymnasterna har också vid ett flertal tillfällen under året haft träning i T1-hallen i Linköping.

 

2017-01-28–29 hölls kursen Trampett steg 1 i Motala. MGF hade 4 deltagare: Olivia Jareblad, Wilma Lindberg, Klara Strömmer och Linnéa Dahlkvist.

 

Vid Trupp Basic i Mantorp den 11/2 deltog 3 MGF-gymnaster i utbildningen.

 

 

MGF:s Truppgymnastik utgör en stor del av föreningens verksamhet. Från verksamhetsårets TÄVLINGAR kan bland annat följande rapporteras:

 

Vid Mellansvenska Cupen i Örebro tävlade MGF´s lag på söndagen den 30/10-16.

Vid tävlingen i Örebro gjorde alla 4 MGF-lagen fina prestationer och tog medalj.

 

Vid Mälartruppen I Motala 2017-04-09 kom MGF lag lördag på 4:e plats i B-klassen. MGF lag svart tog en 3:e plats i C-klassen.

 

Vid RM1 i Göteborg 22-23 april 2017 var både RM Blå och RM Svart med och tävlade och lyckades bra.

MGF lag 2 gick till Final i RM1 och tog där en fin 6:e plats. MGF lag 1 kom på 38:e plats av 56 startande. Också det en fin prestation.

 

Tävlingen i Örebro 27-28/5 2017 gick inte som MGF hoppats. Tidig träningstid kan ha inverkat liksom test av svåra volter. En nyttig lärdom.

 

Resultat från tävlingarna har presenterats på MGF´s hemsida.

 

 

MGF´s traditionsenliga Gymnastikuppvisning i Sporthallen ägde rum söndagen den 6 november 2016 med Truppgymnastik och
Barn – Ungdoms-grupper. Uppvisningen samlade en stor publik och blev mycket uppskattad.

 

 

Tomten” skötte en del av ledarvården även detta år och hade lämnat kuvert som överlämnades till ledare och funktionärer vid ledarträffen i december.  

De funktionärer som avgick vid årsmötet tackades nu för sina insatser.

Och, enligt tradition serverades ett litet julbord.

 

Vid övriga ledarträffar servar ”Husfrun” med varierande förtäring som uppskattas av alla.

 

Enligt de protokollförda mötena som styrelsen haft framgår att verksamheten till största delen fungerat bra. Styrelsen har också varit ute i grupperna
och hjälpt till vid terminsstarterna.

 

Ledarbristen är som vanligt det stora problemet. Underlag finns till fler grupper, men ledare saknas. Detta fortsätter styrelsen att jobba med hela tiden.

 

De flesta grupperna - såväl barn, ungdom och motion - har trevliga terminsavslutningar för sina gymnaster. I barngrupperna bjöd föreningen på festis
och pepparkaka till jul.

 

 

MGF:s har två Vandringspriser som utdelas vid vårterminens slut.

 

Arvid Israelssons vandringspris.

Arvid Israelsson var en hängiven gymnastikledare som hade sina rötter i det småländska glasriket och följaktligen är ”Arvids Vandringspris” en glasvas
som skall vara ständigt vandrande. Den vandrar mellan ledare, kommitté- eller styrelseledamöter.

 

Årets mottagare var Moa Karlsson som, vid vårens ledarträff, fick mottaga vasen av ordföranden Mariann Karlström. Moa är ledare inom
Truppgymnastiken, där hon nu på ett förtjänstfullt sätt fått ta ett större ansvar.

 

Arthur Svebecks kamratpris.

Svebecks Kamratpris har vandrat sedan 1952 när MGF´s ordförande Arthur Svebeck skänkte det till föreningen.

Som namnet säger så delas det ut till någon som bidrar till trivsel och kamratskap.

 

Till årets mottagare hade Sven-Olov Bergenbrink utsetts. Sven-Olov har deltagit i Lennarts grupp i många år och ställer upp för Lennart och hela gruppen.
Därför kändes det så bra när Anita Karlström från kamratpriskommittén fick överlämna priset till Sven-Olov i kretsen av gympakamrater vid
terminsavslutningen på Balkan.

 

Båda vandringsprisen mottagare har presenterats på MGF´s hemsida.

 

I  samband med vårterminens avslutningen utdelades också en flitplakett, guld med vit emalj, för 50-års medlemskap till Gun Sjöstrand Lindh.
Gun går i kvinnlig motion i Sporthallen där Inga-Maj Carlsson är ledare.

 

 

MGF:s webbansvarige är Göran Cederberg som arbetar fortlöpande med att lägga in information och bilder på MGF:s hemsida. Där hittar man
mycket bra information och fina bilder från uppvisningar, tävlingar, träningar och truppsammankomster.

 

Motala Gymnastikförenings styrelse framför ett varmt tack till föreningens ledare, kommittéledamöter, stugfogdar och
övriga medarbetare samt sponsorer, vilka alla gjort ett mycket gott arbete under det nu avslutade verksamhetsåret.

 

 

 

Motala den 24 oktober 2017

 

 

Mariann Karlström

……………………………………………

Mariann Karlström, ordförande

 

Gunilla Svensk               Göran Cederberg 

…………………………………………….……………………………………………

Gunilla Svensk, sekreterare                           Göran Cederberg, kassör

 

 

Jennie Viskari                          Maria Beuthan

…………………………………………….…………………………………………….

Jennie Viskari, vice ordförande                     Maria Beuthan, ledamot       

 

Anita Karlström                        Pär Johansson

…………………………………………….…………………………………………….

Anita Karlström, ledamot                              Pär Johansson, Ledamot