VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2017 - 2018

 

Motala Gymnastikförening, som bildades den 11/11 1930, får för arbetsåret

1 juli 2017 - 30 juni 2018 härmed avgiva följande verksamhetsberättelse.

 

 

Styrelsen för MGF har haft följande sammansättning under det nu avslutade verksamhetsåret:

 

            Mariann Karlström                ordförande

            Gunilla Svensk                      sekreterare

            Göran Cederberg                   kassör, kontaktperson och materialförvaltare

            Jennie Viskari                        vice ordförande

            Maria Beuthan                       ledamot

 

Suppleanter har varit:

            Anita Karlström                     vice sekreterare

            Pär Johansson                        ledamot          

                                  

 

Revisorer har varit:

            Patrik Dahlström                   ordinarie

            Maria Strindler                      ordinarie

           

Revisorssuppleant har varit:

            Therese Franzén

 

 

Kamratpriskommittén har haft följande sammansättning:

            Anita Karlström - sammankallande 

            tillsammans med MGF´s styrelse

           

Stugfogde/Husfru för klubbstugan i Råssnäs har varit:

            Anita Karlström

            tillsammans med MGF´s styrelse

 

Husfru i klubblokalen har Anita Karlström varit.

 

Valberedningen har bestått av

            Anita Karlström – sammankallande

            tillsammans med styrelsen

 

 

Rapportansvarig för respektive område har varit:

 

            Familjegympa                        Mariann Karlström   

            Barn                                       Mariann Karlström

            Truppgymn.                            Maria Beuthan och Pär Johansson

            Ungdom                                 Mariann Karlström

            Motion                                   Anita Karlström

            Klubblokal och Stuga            Anita Karlström

            Webb-ansvarig                       Göran Cederberg

            Annonsansvarig                     Mariann Karlström

            SISU-kontakt                         Göran Cederberg

            Uppvaktningar                       Mariann Karlström

                       

 

Utöver Årsmötet och Konstituerande möte har MGF´s styrelse haft 5 st protokollförda sammanträden.

 

Därutöver har en mängd ärenden och frågor skötts via telefon- mail- och informella kontakter. Besluten har sedan redovisats vid nästa styrelsemöte.

 

MGF har också under verksamhetsåret haft 3 stycken ledarträffar med information och samtal.

 

Styrelsen har även detta år haft en Styrelsekonferens med summering av det gångna verksamhetsåret och planering inför kommande aktiviteter.

Konferensen ägde rum på Restaurang Nostalgi. Ett givande möte som avslutades med gemytlig måltid.

Ordf, Mariann, tackade de närvarande för gott samarbete under verksamhetsåret.

 

 

Under det nu avslutade verksamhetsåret hade MGF 10 olika grupper i verksamhet.

Fördelningen av dessa grupper har varit: 3 kvinnliga, 2 manliga, 2 ungdom, 2 barn- och 1 familjegympa-grupp.

 

Därutöver har Truppgymnastiken haft grupper för såväl nybörjare som fortsättningsgrupper.

 

Som ledare, hjälpledare och vikarier för Motala Gymnastikförenings olika grupper har följande varit verksamma under året:

 

Emma Andersson                               Alicia Kornehed

Margaretha Bengtsson                      Vilma Larsson                      

Maria Beuthan                                   Wilma Lindberg

Inga-Maj Carlsson                             Isa Lindman              

Linnéa Dahlkvist                               Desirée Pettersson    

Nora Eriksson                                    Greta Rosén

Garry Gardelin                                  Maria Strindler

Isabella Grahn                                   Hilda Strömberg

Olivia Jareblad                                  Klara Strömmer

Håkan Johansen                                 Gunilla Svensk

Eline Johansson                                 Haine Svensson         

Ellinor Johansson                              Cecilia Trieb

Moa Karlsson                                    Wilda Tyni

Anita Karlström                                Göran Wik

Mariann Karlström               

                                                          

                                              

                      

I ledarförteckningen ingår ”unga gymnaster” från Truppgymnastiken som på ett förtjänstfullt sätt ansvarat för träningen av nybörjare.

 

Sommargympa för damer har bedrivits vid Klubbstugan i Råssnäs.

Måndagar för damer med Anita Karlström som ansvarig och Mariann Karlström som assistent.

Deltagarantalet har varit 10 – 12 damer och måndagskvällarna har avslutats med dusch, bastu och trevlig samvaro över en kopp kaffe. Och, fint väder!

Tisdagar var det herrarnas kväll med Haine, Håkan och Frasse på plats för bastu, promenad,

kaffe och samvaro.

 

Kristihimmelsfärdsdag samlades, enligt tradition, gamla ledare med respektive till Gökotta i Klubbstugan vid Råssnäs med Anita och Mariann som värdar.

 

 

Föreningen har under året erhållit sökta bidrag, både kommunalt och statligt, lokal-, grund-, utbildnings- och administrations- bidrag.

MGF beviljades bidrag från Idrottslyftet för Utökad verksamhet.

 

 

Föreningen erhöll också bidrag från Lucia-kommittén. Detta utdelades den 6 juni och firandet ägde i år rum i Stadsparken. Mariann Karlström framförde
ett stort Tack från MGF och övriga bidragsmottagare. Anita Karlström repr. också vid ceremonin och Göran Cederberg fotograferade.

Lucia-pengarna är bidrag till Ledarutbildning på trupp/ungdomssidan.

 

Svenska Spel har fördelat ”Gräsrotspengar” och MGF erhöll 1.002:-. Det var första gången för MGF´s del.

 

 

Klubblokalen vid Redareplan har varit uthyrd till privatpersoner under Tjej-Vättern och Vätternrundan och även under semesterperioden och på så sätt förstärker vi föreningens ekonomi.

 

I samband med Cykel-arrangemangen skötte Truppgymnasterna för andra året cykelparkering vid Team Sportia hallen och vid Sporthallen. Ett bra tillskott till truppkassan.

Truppgymnasterna har också sålt kakor som ett extra kassatillskott.

 

Som extra hjälp säljer föreningen en del skraplotter, BingoLotter och julkalendrar.

 

 

Vid de Idrottsfrukostar som ordnats i Gamla Folkets Hus har Mariann och Anita representerat MGF och tagit del av information från SISU och Kommunen.

 

En enkät från ÖIF rörande Jämställdhet i idrottsförening besvarades genom Mariann. Det gällde könsfördelning inom styrelse och medlemmar.

 

Enkät från Gymnastikförbundet rörande Utbildningsbehovet 2018-2019 besvarades av Göran.

 

 

Beträffande UTBILDNING och LÄGER så har flera av MGF:s ledare deltagit i bland annat följande:

 

Vid Daglägret i Borensberg den 6 – 8 augusti 2017 deltog cirka 55 nöjda gymnaster.

Lägerchef var Göran Cederberg från MGF.

Bilder och filmer har presenterats på MGF´s hemsida, face-book och reportage i MVT.

 

Inga-Maj Carlsson deltog i Aero Gym inspiration i Katrineholm den 19 augusti 2017.

 

Tisdagen den 29 augusti hade Mariann och Anita en träff med barn- familje- och hjälp-ledare och gick igenom rörelser och musikförslag.

 

Truppgymnasterna åkte till Katrineholm för träning med övernattning den 18 - 19/11.

 

Vid inspirationsdagen ”Smörgåsbordet” i Linköping 2018-01-13 deltog Margareta B, Cecilia, Dessi och Emma.

 

12-14 januari 2018 for Truppgymnasterna på en spännande ”Hemlig resa” för träning. Slutmålet låg i Skåne.

 

Till en 2-dagars-kurs i Fristående som ordnades i Örebro var flera av truppledarna intresserade av att deltaga. Pga kostnaderna beslutade MGF om två deltagare från oss.

 

Vid Baskurs den 28/1-18 deltog Nora Eriksson och Alicia Kornehed.

 

Kursen Trupp Tumbling steg 1 var förlagd till Motala med totalt 17 deltagare.

Från MGF deltog Linnéa Dahlkvist, Ellinor Johansson, Wilma Lindberg, Hilda Strömberg, Klara Strömmer och Cecilia Trieb.

 

Moa Karlsson och Maria Beuthan deltog i Trampett steg 2 i Varberg 17-18/2 2018.

 

Den 22/2 var MGF´s M1 och tränade i T1-hallen i Linköping och dagen därpå, den 23/2, var de gymnaster som deltagit i daglägret, också i T1-hallen.

 

 

MGF:s Truppgymnastik utgör en stor del av föreningens verksamhet. Från verksamhetsårets TÄVLINGAR kan bland annat följande rapporteras:

 

En liten föreningstävling i Borensberg 22/10 -17 arrangerades av BGF.

1 lag var med från MGF, totalt 19 lag. Tävlingen gick i Hällaskolan och Göran bistod BGF vid arrangemanget.

 

Vid Mellan Svenska Cupen i Örebro den 5/11 2017 placerade sig MGF lag 2: 5:a i fristående, 9:a i Tumbling och 7:a i Trampett. Lag 1 kom 9:a i Tumbling och 2:a i Trampett.

Pär Johansson var med som domare.

 

Mälartruppen var inplanerad till lördagen den 5 maj 2018 i Motala Sporthall.

Gymnastikförbundet drog sig ur och efter diskussioner fram och tillbaka fattades beslut om att tävlingen ställdes in.

 

 

Moa och Maria var i Helsingborg 12-13 maj och deltog i Riks-4an med sina gymnaster.

Laget hade en del fall och missar och placerade sig i mitten av de 44 deltagande lagen.

 

De yngre gymnasterna var under våren i Örebro och tävlade. Tyvärr har inga resultat redovisats.

 

Vid Wifolka-träffen 2018-04-14 kom MGFs lag M4 3:a i Trampett och 7:a i Tumbling.

MGFs lag M2 knep två medaljer: 2:a i Fristående och 3:a i Tumbling.

 

 

Tomten” skötte en del av ledarvården även detta år. Han kunde inte komma till ledarträffen i december – men hade varit där lite tidigare! Tomten hade lämnat en låda skumtomtar till varje ledare. 

MGFs Husfru Anita hade dukat fram till skinksmörgås i köket åt alla.

 

Vid övriga möten och träffar servar ”Husfrun” med varierande förtäring som uppskattas av alla.

 

 

Enligt de protokollförda mötena som styrelsen haft framgår att verksamheten till största delen fungerat bra. Styrelsen har också varit ute i grupperna och hjälpt till vid terminsstarterna.

Vi hade lite problem med ledare och lokaler i början av hösten – men allt löste sig och har sedan fungerat bra.

 

Ledarbristen är som vanligt det stora problemet. Underlag finns till fler grupper, men ledare saknas. Detta fortsätter styrelsen att jobba med hela tiden.

 

De flesta grupperna - såväl barn, ungdom och motion - har trevliga terminsavslutningar för sina gymnaster. I barngrupperna bjöd föreningen på festis och pepparkaka till jul.

 

 

 

MGF:s har två Vandringspriser som utdelas vid vårterminens slut.

 

Arthur Svebecks kamratpris.

Svebecks Kamratpris har vandrat sedan 1952 när MGF´s ordförande Arthur Svebeck skänkte det till föreningen.

Som namnet säger så delas det ut till någon som bidrar till trivsel och kamratskap.

 

I gruppen för kvinnlig motion i Sporthallen har Agneta Månsson deltagit i många år.

Agneta gör inget större väsen av sig – men hjälper till med det mesta och är en verkligt god kamrat. Så  valet av mottagare till Svebeck´s Kamratpris var ganska klart direkt.

Anita överlämnade priset till en mycket överraskad Agneta vid motions-gruppens terminsavslutning.

 

 

Arvid Israelssons vandringspris.

Arvid Israelsson var en hängiven gymnastikledare som hade sina rötter i det småländska glasriket och följaktligen är ”Arvids Vandringspris” en glasvas som skall vara ständigt vandrande.
Den vandrar mellan ledare, kommitté- eller styrelseledamöter.

 

Till Arvids vandringspris var det inte heller svårt att utse mottagare.

Patrik Dahlström är revisor för MGF. Noggrann, glad och pigg och med glimten i ögat bidrar han med mycket trivsel. Vid Ledarträffen överlämnade Mariann vasen
till Patrik som nu får förvalta den ett år.

 

 

Båda vandringsprisen mottagare har presenterats på MGF´s hemsida.

 

Inom motions-gymnastiken är deltagarna trogna och går år efter år! I  samband med vårterminens avslutningen utdelades också en flitplakett, guld med vit emalj,
för 50-års medlemskap till Inga Carlsson. Inga deltog i kvinnlig motion i Sporthallen med Inga-Maj Carlsson som ledare.

 

 

 

MGF:s webbansvarige är Göran Cederberg som arbetar fortlöpande med att lägga in information och bilder på MGF:s hemsida. Där hittar man mycket bra information
och fina bilder från uppvisningar, tävlingar, träningar och truppsammankomster.

 

Motala Gymnastikförenings styrelse framför ett varmt tack till föreningens ledare, kommittéledamöter, stugfogdar och övriga medarbetare
samt sponsorer, vilka alla gjort ett mycket gott arbete under det nu avslutade verksamhetsåret.

 

 

 

Motala den  9 oktober 2018

 

 

Mariann Karlström

……………………………………………

Mariann Karlström, ordförande

 

Gunilla Svensk                  Göran Cederberg               

…………………………………………….……………………………………………

Gunilla Svensk, sekreterare                          Göran Cederberg, kassör

 

 

 Jennie Viskari                       Maria Beuthan                       

…………………………………………….…………………………………………….

Jennie Viskari, vice ordförande                    Maria Beuthan, ledamot       

 

Anita Karlström                              Pär Johansson                

…………………………………………….…………………………………………….

Anita Karlström, ledamot                             Pär Johansson, Ledamot