medlemsnyttTill alla medlemmar

Till alla medlemmar

Vårterminen har nu börjat,

och den började mån den 7 januari.

Liten annons var 2 gånger i
Motala Tidning i mitten av augusti 2018.

Ordinarie Årsmöte var tis den 9 okt
19.00 i MGF:s klubblokal.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ,
och alla medlemmar är alltid välkomna dit.

Följande utmärkelser delades ut i år:

Guldplakett med vit emalj (50 års deltagande):
  
Inga Carlsson

bild kommer snart

Föreningen har också flitiga gymnaster i sina grupper! Vid terminsavslutningen för den motionsgrupp som leds av Inga-Maj Carlsson utdelades i år flitplakett i Guld med vit emalj.

Det innebär 50-års flitigt deltagande och den som varit flitig och nu tilldelades plaketten
var Inga Carlsson.

Arvid Israelssons vandringspris:
Arvid Israelsson var en hängiven gymnastikledare som hade sina rötter i det småländska glasriket och följaktligen är ”Israelssons Vandringspris” en glasvas som skall vara ständigt vandrande. Den skall vandra mellan ledare, kommitté- eller styrelseledamöter.

I är gick priset till Patrik Dahlström som under många år verkat som revisor och som deltagit i nästan alla styrelsemöten, där han spridit positiv energi på ett glatt och trevligt sätt. Här får han mottaga vasen ur MGF´s ordförande Mariann Karlströms hand vid Ledarträff i klubblokalen.

2017-2018

Arthur Svebecks kamratpris:
Svebecks Kamratpris som har vandrat sedan 1952 när  MGF´s ordförande Artur Svebeck skänkte det till föreningen. Som namnet säger så delas det ut till någon som bidrar till trivsel och kamratskap.

I år utsåg Kamratpriskommittén Agneta Månsson som värdig mottagare. Agneta har deltagit i Inga-Maj Carlssons grupp för kvinnlig motion i Sporthallen under många år. Som deltagare i gruppen är hon alltid glad, pigg och hjälpsam, och hon har skjutsat Inga-Maj till varje träning.
Kamratpriset överlämnades till Agneta av Mariann Karlström vid damernas sedvanliga terminsavslutning.

                                  Motala GF har nu fyllt 85 år.

                    Då delades inga utmärkelser ut men väl vid 75-års-firandet.
Detta firades med Julbord för ledare och styrelse i samband med terminsavslutningen.

 Följande utmärkelser delades ut från Gymnastikförbundet
 • Solvig Holm-Borrud - Distriktsförtjänsttecken i guld
 • Inga-Lill Fäldt - Distriktsförtjänsttecken i guld
 • Jennie Sjölin - Östergötlands Gymnastikförbunds Diplom 
 • Angelica Jarmyr - Östergötlands Gymnastikförbunds Diplom
 Följande utmärkelser delades ut från Idrottsförbundet
 • Göran Cederberg - Förtjänsttecken i guld
 • Solvig Holm-Borrud - Förtjänsttecken i silver
 • Lisa Svensson - Förtjänstdiplom
 • Jennie Sjölin - Förtjänstdiplom
 • Angelica Jarmyr - Förtjänstdiplom
 • Inga-Lill Fäldt - Förtjänstdiplom
 • Kerstin Brissman - Förtjänstdiplom
 • Maria Ullström - Förtjänstdiplom

Nytt Världsrekord

Jennie passar frivolt framåt

Denna bild är från Motala Tidning

 

 

 

 

Sommarens damkvällar börjar mån den 28 maj,
och tis den 29
maj börjar herrkvällarna.
Damerna 18.00 och herrarna 17.00 vid Råssnässtugan !!!
Endast bastuavgift på 10 kr !!!