A-cuperna Region mitt        

Lör den 24 april 2004 arrangerade Motala GF åter A-cupen, där man tävlar oberoende i
matta, trampett och fristående. Åldern är från 11 år och uppåt och reglerna påminner om
UT men har lite större svårighetsgrad. I matta och trampett är det tre varv, där man själv får
komponera dessa efter givna förutsättningar, och samma gäller även friståendet.

När alla lag har kört sina program, går de 8 bästa lagen i varje gren till final.

Dessa gymnastikcuper finns i tre olika nivåer: A, B och C, där A är lättast. Därför är det flest
deltagare i klass A. För att inte få för många deltagare är Sverige uppdelat i tre stora regioner.
Vi tillhör Svealandsregionen, där övriga distrikt är: Blekinge, Småland, Gotland, Södermanland,
Uppland, Västmanland, Stockholm, Värmland och Örebro.

Antal anmälda lag i fristående blev:  17 st        Resultat fristående

Antal anmälda lag i matta blev:        21 st        Resultat matta

Antal anmälda lag i trampett blev:    20 st        Resultat trampett

PM 1        PM 2