Fristående Mini-UT 2003/2006          <= klicka här

 

Musik: "Havet är djupt", Lilla sjöjungfrun.

 

Friståendet finns på video, vilket underlättar inlärningen för tränare.

 

I = 4 takter                          Intro               IIII

Vers               IIII IIII

                                            ½

Refräng          IIII IIII I

Vers               IIII IIII

                      ½

Refräng          IIII IIII IIII III

Vers               IIII IIII IIII I

 

A 

1-8

Alt. 1             1-4 sittande med böjda ben, 1-2 titta hö, 3-4 titta vä.

                      5-8 sträck ut benen bjudning fram.

Alt. 2             1-2 peka kompisen, 3-4 peka på sig själv.

                      5-8 armrörelse i båge framför kroppen.

1-4                till magliggande.

5-8                rulla till rygg, upptill vippsittande.

1-4                1-2 böj hö ben, sedan vä, 3-4 till grensittande.

5-8                bjudning rakt fram.

1-4                vänd till knäsittande.

5-8                1-2 upp till stående, 3-4 halv vändning.

1-8                1-4 steg hö samla, 5-8 steg vä samla. Armen gör en vågrörelse, samma arm som fot.

1-4                benspark hö, benspark vä.

 

B

5-8                                 vä ben över hö vänd runt 180º, armarna sträcks upp.

½                   böj benen och böj samtidigt ner armarna, speta med fingrarna.

1-4                                 sidchassé hö.

5-8                                 gångsnurr vä samla.

1-4                                 sidchassé vä.

5-8                                 gångsnurr hö samla.

 

C

1-8                                 upphopp hjulning.

1-4                                 gå 3 steg samla. Armarna gör en bjudning rakt fram och går sedan upp.

5-8                                 vågrörelse till framåtlutad ställning. Höften böjd 90º.

1-4                                 1-2 böj hö ben, böj vä ben. 3-4 upprepa samtidigt som överkroppen sträcks upp.

1-8                                 chassé galopphopp, chassé skip åt hö.

1-8                 våghalvstående. 1-4 armarna bak, 5-8 armarna fram.

1-8                                 1-4 halv vändning bak till plijé i andra position, 5-8 halv vändning fram till plijé i första position.

1-4                                 Balansmoment.

 

B

Samma som ovan.

 

D

1-4                                 framåtchassé hö-vä.

5-8                                 benkick fram, halv vändning.

1-4                                 chassé saxhopp.

5-8                vä ben över hö, halv vändning.

1-4                pirruett vä framåt.

5-8                utfall hö.

1-4                pirruett hö bakåt.

5-8                utfall vä.

1-4                sidosteg hö (sidan, framför, sidan, ihop). Vä arm i cirkel framför kroppen.

5-8                sidosteg vä. Båda armarna i cirkel framför kroppen.

1-4                hopp-hopp-hopp-samla.

1-4                1-2 sträck upp, 3-4 till huksittande.

5-8                kullerbytta.

1-4                sittande med böjda ben i golvet, arm i cirkel framför kroppen.

5-8                till magliggande.

1-4                1-2 böj och sträck hö ben, 3-4 böj och sträck vä ben lyft samtidigt upp överkroppen.

5-8                upp i sälställning och tryck bak kroppen till magliggande igen.

1-4                kålmask till knäsittande.

5-8                upp till stående.

1-4                framåtchassé hö, framåtchassé vä.

5-8                sidchassé hö.

1-4                gångsnurr vä.

5-8                hopp-hopp-hoppp-samla.

1-4                vä ben över höger vänd runt 360º till utfall åt hö.

 

 

Har ni några frågor eller funderingar så hör bara av er!

 

 

Lycka till!

 

Jennie Hammer

0141-21 08 85, 070-252 23 03

jennie.hammer@electrolux.se

 

Här ser du redskapsvarven  =>