Motala GF 80 år

 

Motala Gymnastikförening firar i år sitt 80-årsjubileum. Föreningen har därför anledning att se tillbaka och jämföra dagens och gårdagens gymnastik. Dagens gymnastik visar MGF prov på vid uppvisningen i Sporthallen - en uppvisning som återkommer nästan varje år.

 

I Motala fanns det redan på 1920-talet en grupp män som sysslade med Manlig gymnastik.

Gruppen tillhörde då Motala Allmänna IdrottsFörening (MAIF) som egentligen inte hade gymnastik i sin verksamhet.

Därför beslöt man att bilda en egen förening och 11/11 1930 föddes så Motala Gymnastikförening (MGF). Från början med enbart män i verksamhet – men kvinnorna ville också motionera och kom snart med i bilden.

 

Motala Gymnastikförening firar alltså i år sin 80-års-dag. Föreningen har därför anledning att se tillbaka och jämföra dagens och gårdagens gymnastik. Dagens gymnastik visar MGF prov på med uppvisning i Sporthallen den 20 november - en uppvisning som återkommer nästan varje år.

Intressant i sammanhangen är också att Sporthallen i år fyller 40 år medan MGF fyller 80 år.

 

En stor skillnad på då och nu är antalet medlemmar och grupper. Från att ha varit 62 medlemmar år 1931 är vi idag 350 aktiva gymnaster men har varit c:a 1000 st som mest. Antalet grupper uppgår nu till 16 st och har som mest varit 50 st.

Från att från början bedrivit mest motionsgymnastik för vuxna har verksamheten nu fått större inriktning på barn och ungdom.

Gymnasterna är i åldern 2 - 85 år och vårt motto är: GYMNASTIK ÅT ALLA.

 

Behovet på ledare och krav på utbildning och fortbildning har ökat, och idag har MGF drygt 20 ledare till sina grupper. Utbildningen sker mestadels genom Svensk Gymnastikförbundets kurser.

 

Gymnastiken numera är inte bara "husmodersgymnastik", utan det finns grupper för alla åldrar och alla kategorier. Därför krävs idag också stora kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi men också om barns utveckling, både fysiskt och psykiskt.

 

På ungdomssidan är föreningens tävlingsverksamhet för närvarande Truppgymnastik, men tidigare har vi också varit framgångsrika inom både RSG (Rytmisk Sportgymnastik - tidigare GM = Gymnastik Modern) och AG (Artistisk Gymnastik = individuell tävlingsgymnastik).

MGF har också arrangerat JSM i RSG.

Individuell tävlingsgymnastik finns för närvarande inte med bland MGF´s grupper.   

 

Utan att överdriva vill jag påstå att grunden till all idrottslig framgång kommer från gymnastiken och främst då barngymnastiken. I dagsläget har vi 3 barngrupper i åldern 4-6 år, och dessa blir ständigt fulltecknade. För de riktigt små finns Familjegympan, där barnen hela tiden är tillsammans med sin förälder och skapar en harmonisk kontakt sig emellan.

 

När barnen blir 7 år, kommer de till nya grupper med både redskaps- och friståendeövningar, men här börjar barnen också att välja andra idrotter och främst då killarna.

En del av gymnasterna vill dock fördjupa sig i gymnastiken och börjar tävla. Dessa gymnaster hamnar i Trupptävlingsgrupperna, vilka startade 1986 och har med framgång representerat MGF vid flera Riksfinaler.

Truppgymnasterna tränar hela året, dvs även på sommaren.

 

Normalt ligger all gymnastik nere på sommaren men inte riktigt.  Utomhusgymnastik för damer vid föreningens klubbstuga i Råssnäs är uppskattat. Varje måndagskväll bedrivs gladmotion med bastu - i ur och skur. En trogen skara glada gymnaster deltar och avslutar kvällen med en kopp kaffe.

 

Här följer några gamla bilder

 


Kvinnlig motion i mitten av 1930-talet. Ledare Elin.


Ordförande Gunnar Thörnros smyckas av Thore Pettersson. Till vänster syns Göta Thorsson, sekr, och Gun Thörnros.
Mellan dom syns Elin Johansson, ordf 1936-1946.  Från 40-års jubileet 1970.

 


Anita Karlström, Gullan Karlström och Mariann Karlström. Snett bakom syns Gun-Britt Eldh.  Från 40-års jubileet 1970.

 


Från 50-års jubileet 1980.       Uppvisning i Sporthallen.

 

Ledarna tackas efter avslutad uppvisning 1980.

 

MGF:s alla ordförande

 

Motala GF leds av en ordförande som har en styrelse till hjälp med verksamhetsarbetet. Dessutom finns ett antal olika kommittéer som komplement. Om detta står att läsa i vår verksamhetsberättelse. Sedan starten 1930 har MGF haft 10 st ordförande enligt nedan:

 

   Inga Ekstam                        1930 - 1936

*  Elin Johansson                    1936 - 1946

*  Arthur Svebeck                   1946 - 1955

*  Gunnar Thörnros                 1955 - 1972

*  Lars Pettersson                        1972 - 1974

*  Gun Thörnros                     1974 - 1982

*  Pia Andersson                     1982 - 1988

*  Göran Cederberg                 1988 - 2004  + 2005

*   (Susanne Johansson)           2004 - 2005

*   Pia Andersson                     2005 - 2009

*   Mariann Karlström               2009 -